အာဏာရူး

7 comments

myanmarkoko1.1 K25 days ago

ကိုဗစ်လွန်မြောက်
နှစ်တစ်ရောက်သော်
တိမ်းမှောက်ကြမ္မာ
အာဏာရူးကြောင့်
တိုင်းပြည်ချောက်ကျ
ကျည်တောင့်မိုးတွေစွေ...

#ကိုကိုမိုးဟိန်း

Comments

Sort byBest